︎︎︎︎︎︎
The Rabbit (2019)
Director: Yangyixin Wei
Producer:Yu Jiang
DOP: Shen Qi
Editor: Simin Zeng
Format: Digital
Length: 5mins
Production: University of the Arts London